Vyhledávání

Kontakt

Spolek Koumák
382 03 Holubov čp. 182

+ 420 607 578 781

koumak.os@seznam.cz

Co bylo a co nás u KOUMÁKA ještě čeká

V měsíci květnu se prostory ZŠ Chvalšiny zaplnily dětmi z blízkého okolí, které přijely bojovat o medaile. A to v soutěži Stezka 2017, kde se musely ukázat jako zdatné a chytré děti. Bylo několik kategorií a v každé z nich byly děti spojené do dvojic – do hlídek. Každá z nich absolvovala okruh kolem Chvalšin, kde plnily několik úkolů, např. uzly, zdravověda, zatloukání hřebíku, poznávání rostlin, živočichů a mapových značek, střelba ze vzduchovky a další. Nestalo se, že by některá z hlídek nedošla do cíle nebo se cestou ztratila. Během odpoledne, kdy rozhodčí vyhodnocovali všechny kategorie, děti měly k dispozici hry v tělocvičně a na hřišti, kde hrály turnaje ve vybíjené. Počasí nám přálo natolik, že rozhodčí ze stanovišť byli za celý ten den pěkně červení. Celá prosluněná sobota se tedy vyvedla se vším všudy. Samotné vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen bylo v dopoledních hodinách v neděli. Vítězové měli velkou radost a poražení tak dostali motivaci do další Stezky.

O několik dní později, ale už v měsíci červnu náš spolek uspořádal dětský den. Letošní rok jsme byli za pohádkové postavy a úkoly se vztahovaly právě k dané pohádce. Za každý splněný úkol dostaly děti razítko na předem připravenou kartičku, která sloužila jako klíč k odměně. Cestou se děti neměly čeho bát, protože víly, Karkulka, Ledová královna a i vodníci byli velice hodní a s úsměvem pomáhali s úkoly. Když se na kartičce dítko dopočítalo deseti razítek, mohlo úspěšně dojít na samotný konec, kde si vyzvedlo odměnu. Malé děti se mohly radovat z omalovánek, pastelek, ale také z dobrůtek a větší děti ze sešitu, rozvrhu do školy a psacích potřeb. Mimo jiné byla i možnost opečení špekáčku díky mysliveckému sdružení. Průběh dětského dne byl tedy vyvedený. Jen účast byla menší, než obvykle. Možná z důvodu dalších dětských dnů v blízkém okolí. Doufáme, že v následujícím roce 2018 bude účast zas tak hojná jako minulé roky. 

Tím jsme v měsíci září a rádi bychom vás 11. 11. 2017 pozvali na turnaj v Ringu, který se uskuteční v dopoledních a odpoledních hodinách v místní tělocvičně ZŠ.

A od 21.9.2017 se opět scházíme v naší klubovně na pravidelné čtvrteční schůzky a to v době od 16:30 hodin do 18:00 hodin.  Více informací naleznete na našich webových stránkách www.koumak-os.webnode.cz.

Naše díky za uplynulé čtyři měsíce patří: panu řediteli ZŠ a MŠ Chvalšiny, sponzorům dětského dne a letního tábora a nakonec všem, kteří vypomáhali na stanovištích na všech námi zorganizovaných akcích.  

Terez

Turnaj v RINGU 2017

Letošní turnaj v ringu nese ve své tradici krásný pátý ročník. Ringo je stále bráno za netradiční sport, a i přesto ho přijelo hrát velké množství nadšenců. Všichni zúčastnění byli rozděleni do tří kategorií- mladší děti, starší děti a dospělí. V každé kategorii jsme nebyli v zastoupení nejen my Koumáci, ale také oddíly z Horní plané, Kaplice a Větřní. Všichni přijeli s dobrou náladou a s vědomím, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Turnaj se však odehrál až přes sobotní dopoledne a odpoledne. V pátek večer se hrály společenské deskové hry a hra na pamatováka J čím více detailů z obrázků si dvojice zapamatovali, tím byli na tom lépe.  Nešlo tedy jen o sportovní víkend, ale také o stmelování velkého kolektivu a promazání mozkových závitů.

Po vydatném spánku a ještě vydatnější snídani došlo k samotnému turnaji všech kategorií. V tělocvičně vládla bojovná a fandící atmosféra. Povzbudit přišli i někteří rodiče a sourozenci.  Ti, co zrovna nehráli, tak hledali po okolí Chvalšin poklad. Nebylo to vůbec jednoduché, ale všichni byli úspěšní a nikdo se neztratil J. V podvečerních hodinách se hrálo velké finále. Každá kategorie měla svůj výherní tým. Spolek Koumák se umístnil na prvním místě v kategorii Dospělí a v kategorii Mladší děti. Dále naše družstva obsadila v kategorii mladší děti osmé místo, v kategorii starší děti třetí místo a v dospělých ještě krásné místo páté.

Jsme velice rádi, že právě Spolek Koumák mělo tak vysokou úspěšnost a klubovnu nám můžou zdobit dva zlaté poháry.  Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a věříme, že další ročník bude stejně tak příjemný jako ten letošní. Dále patří poděkování ZŠ a MŠ Chvalšiny za poskytnutí střechy nad hlavou a všem, kdo se podíleli na přípravách.

 

Za Spolek Koumák Tereza Ficová       

 

Dětský den 2016 - Zábavná cesta lesem

29. 5. opět po roce ožil les za Chvalšinami. Na sídlišti děťátka dostala startovní kartičky a vydala se tradiční cestou, která je zavedla až ke střelnici za obcí. Po cestě se zastavovaly na stanovištích, kde na ně čekaly rozličné činnosti. Děti měly za úkol poznat postavičky z Večerníčku, vylovit ryby z rybníku, přelézt pavoučí síť nebo házet na cíl. Poslední dvě stanoviště byla tradiční - děti se mohly těšit na místní hasiče a na střílení se členy motoklubu Krtci.

Pak už téměř každý pospíchal do cíle, jelikož tam se vždy najde něco na zub. Toho, kdo splnil všechny úkoly, čekaly nejen sladkosti, ale i něco praktického v balíčku.

Nakonec si každý účastník mohl od myslivců vzít buřtík. A to už bylo z našeho nedělního programu pro děti všechno. Dál už jsme rozdávali jen úsměvy a dobrou náladu. Ale i to jsou hezké dárky.

Touto cestou velmi děkujeme za finanční podporu obci Chvalšiny a dále za spolupráci a pomoc – Mysliveckému sdružení Chvalšiny, dobrovolným hasičům obce Chvalšiny, Motoklubu Krtci, Vlastě Novákové – Smíšené zboží a dále všem dětem a dospělým na stanovištích.

Turnaj v RINGU a podzimní Okresní setkání

Letošní turnaj v netradičním sportu – ringo – se uskutečnil v již tradičním termínu. První listopadovou sobotu jsme se sešli v Základní škole ve Chvalšinách. Tentokráte v rekordním počtu. Přítomno bylo 24 tří až čtyřčlenných družstev v kategoriích: Prťata, A (do 11ti let), B (do 15ti let) a Dospělí. Tohoto vysokého počtu jsme docílili pravděpodobně tím, že se letošní turnaj konal v rámci Podzimního okresního setkání spřátelených skupin pracujících s dětmi. Chvalšinská škola tedy hostila návštěvu z Horní Plané (oddíl Žabičky), kamarády z Větřní (Spolek Větrníci) a z Kaplice (Spolek Poutníci). Účast dětí z domácího spolku Koumák byla samozřejmostí. Všechny přítomné přivítal v sobotu ráno starosta Jiří Borský, který zahájil celý turnaj.

Největší počet družstev si s sebou přivezli z Větřní a nutno uznat, že měli opravdu natrénováno. Do jejich skupiny putoval pohár pro nejlepšího hráče a také poháry za první místa v kategoriích A (pro tým Jaklan) a B (pro tým Mavorel). Druhé místo v obou kategoriích obsadily děti z chvalšinského Koumáku (v kategorii A tým Pumy, v kategorii B tým ART Koumák). Třetí místo na výsledkové listině poté opět v obou kategoriích patřilo týmům z Větřní (kat. A – Mimoni, kat. B – All Orange).

Kapličtí Poutníci měli sice nejmenší obsazení co do počtu účastníků, ale vůbec se nenechali zahanbit. Jejich družstvo s názvem Ferari si vybojovalo pohár v kategorii Prťata. Na druhém místě se umístil Team Avatar z Větřní a na třetím tým Zlý sny z Chvalšin.

V kategorii Dospělí nedošlo na první příčce k žádné změně. Již od počátku pořádání turnaje se na prvním místě drží místní tým vedoucích chvalšinských Koumáků, tudíž putovní pohár zamířil již počtvrté do naší klubovny. Na druhém místě skončily urputně bojující Žabičky z Horní Plané, na třetím tým Těžkej nářez z Větřní, který nám při turnaji také nedal nic zadarmo.

Chtěli bychom poděkovat společnosti Hamé s. r. o. za poskytnutí sponzorského daru, kterým jsme obdarovali děti nejen na předních příčkách naší tabulky, dále Základní škole Chvalšiny za půjčení tělocvičny, panu starostovi Jiřímu Borskému za prohlídku muzea a kostela. A také všem, kteří pomohli s organizací turnaje.

 

 

Dětský den 2015

Když se v kalendáři objeví měsíc červen, znamená to každý rok to samé. Začátek posledního měsíce školy, který je vždy spojen s oslavou Dne dětí. Tuto tradici dodržujeme i my. Letos jsme ho již podruhé pořádali jako Spolek Koumák. Ač jiný název, tradice zůstává stále stejná. Stará známá trasa a lety prověření pomocníci nám i letos pomohli zpříjemnit dětem jedno nedělní odpoledne. Tímto bychom chtěli poděkovat za pomoc všem  pohádkovým postavám na stanovištích, dobrovolným hasičům Chvalšiny, Mysliveckému sdružení za poskytnuté cílové zázemí a v neposlední řadě těm, kteří nás finančně podpořili: Vlasta Nováková, František Klimeš, Rudolf Hemmer a Obec Chvalšiny
I tento rok se děti mohly prolézt po síti jako pavouci, jako udatní princové a princezny bojovaly s drakem a pomáhaly staré babičce táhnout velkou řepu. V tento den bylo ve chvalšinském lese spoustu dětí, rodičů a pohádkových bytostí. Jediný, kdo se nedostavil, byl déšť, za což jsme byli velmi rádi. V jednu chvíli v okolí Chvalšin kroužily i tři bouřky. Žádná z nich si ovšem nedovolila přijít až k nám a zkropit nás studenou vodou. Jsme rádi, že se nám akce vydařila a už teď se těšíme na příští.

RINGO Turnaj 2014

V sobotu 8. 11. 2014 se v tělocvičně Základní školy Chvalšiny konal turnaj v ringu. Do jeho pořádání jsme se pustili již potřetí. Jedná se o memoriál našeho nadšeného vedoucího Mariho.

Pro ty, kdo ringo snad neznají – je to sport podobný volejbalu či přehazované, avšak hraný s gumovým kroužkem. Tento pro mnoho lidí neznámý sport se hraje již od roku 1959 převážně u našich severovýchodních sousedů.

My jsme se letos sešli v počtu 14 družstev. Z šesti týmů kategorie A (6 – 11 let) vybojovali první místo Marshmellows z Horní Plané, druhé místo patřilo jejich oddílovým kamarádům Maliňákům. Na třetím místě jsme však již mohli ocenit místní družstvo Sanipil ve složení Petra Blažková, Nikola Ruschaková a Sára Schwarzová.

Na krásném pátem místě skončilo družstvo Draci - Jan Ubran, Jozef Urban, Adrian Ryšavý. Šesté místo obsadili naši nejmenší, družstvo Prťata ve složení Adéla Kvízová, Johanka Poláčková, Simona Březinová, Vojta Kaboň.

Výsledky kategorie B (12 – 15 let) byly pro místí o dost zajímavější. Všechna tři první místa obsadila skupina Koumák Chvalšiny. 

1. místo - Pštrosové (Vladimír Aust, Jan Klíma, Jiří Matoušek)
2. místo - Rebels (Alena Dunková, Žaneta Gárbová, Bára Jakubcová, Jana Kovaříková, Antonín Kvíz)
3. místo - Trolové (Stefanie Daňková, Rudolf Hemmer, Petra Matyášová)

Po odehrání dvou základních skupin dětí se do boje pustili i dospělí. Velice nás těší, že můžeme oznámit, že putovní pohár z této kategorie ani napotřetí neopustí rodné Chvalšiny. První místo totiž vybojoval tým s názvem Koumák Chvalšiny ve složení Božena Burcarová, Lubomír Bušta, Petra Šestáková a hostující Milan Václavík. Druhé místo obsadili naši kamarádi z Horní Plané s týmem Dneska na 100%. A o třetí místo se podělil tým z Horní Plané Ropušky s týmem rodiny Hemmerových s hostujícím Milanem Václavíkem.

Všichni zúčastnění si za své úsilí vybojovali odměnu – někdo větší, někdo menší, což samozřejmě záleželo na umístění. Nikdo však neodešel s prázdnou. Z celkového počtu tří můžeme doma v klubovně vystavit celkem dva putovní poháry, což považujeme za úspěch.

Budeme se těšit zase na příští ročník pořádaný přibližně ve stejnou dobu. Pokud byste si chtěli tento sport vyzkoušet, rádi Vás na turnaji přivítáme. Stačí sestavit tří členné družstvo (klidně i smíšené). Věřte, že to není nic těžkého. A i když náhodou nevyhrajete, nemusí Vás to mrzet. Cílem našeho turnaje není vyhrát, ale užít si zábavu, zasmát se a zasportovat si. Vždyť o to přeci jde. 

Tak na viděnou za rok.

Poděkování:

Děkujeme Základní škole Chvalšiny za půjčení tělocvičny, všem, kteří pomohli s organizací turnaje a hlavě divákům za vytvoření úžasné atmosféry.

 

Pohádkový víkend

Jak již bývá naším zvykem, dříve než jsme stihli zazimovat táborovou základnu Třísov, vyrazili jsme si na ní užít jeden z posledních krásně teplých slunečných víkendů, a to sice v termínu od 17. do 19. 10. 2014. Uspořádali jsme společnou víkendovou akci s našimi kamarády ze skupiny Poutníci Kaplice. Nebylo to poprvé, co jsme se na Třísově sešli. Z vedoucích jsou přátelé již delší dobu a máme velkou radost z toho, že i děti se na sebe navzájem těší a nám se tak daří budovat „meziskupinové vztahy“.

Tento víkend se nesl v duchu tématu Z pohádky do pohádky. Zahráli jsme si hry laděné do stylu Popelky, Červené Karkulky a jiných známých i méně známých příběhů. Nejtěžším úkolem byl pro děti pravděpodobně dvouvečerový pohádkový kvíz, který jsme prokládali jinými aktivitami. Tou nejoblíbenější byl pravděpodobně sport. Ano, sportovali jsme za tmy - dobrodružně za svitu aut. Přes den jsme pak hráli badminton, líný tenis, ringo, různé hry s míčem…

Největší radost jsme ale měli z toho, že jsme z víkendu nevezli téměř žádné zbytky. Hlavně díky tomu, že dětem na čerstvém vzduchu vždycky vyhládlo, a tak by nás snědly i s utěrkami, ale také díky tomu, že se jim opakovaně snažíme trefit do vkusu a chuti, a vařit tak, aby byly spokojené a hlavně najedené.

Za vedoucí můžeme dodat, že jsme z víkendu odjížděli velmi spokojení. Reakce dětí nás jen utvrzovala v tom, že se nám akce vydařila.