Vyhledávání

Kontakt

Spolek Koumák
382 03 Holubov čp. 182

+ 420 607 578 781

koumak.os@seznam.cz

 

Tábor je plně OBSAZEN

k 11.4.2017

 

 

adresa na tábor

Táborová základna Pírkův Mlýn
jméno dítěte
Spolek KOUMÁK
382 83 Pohorská Ves

Každý obdržený dopis děti velmi potěší

Telefonní kontakt v průběhu tábora:

Lubomír Bušta - hlavní vedoucí tábora

tel: 607578781

Příjezd na tábor:

dne 2.7.2017 (NEDĚLE)  v době od 16:30 do 17:30 hodin

Odjezd z tábora:

dne 14.7.2017 (PÁTEK)  v době od 16:30 do 17:00 hodin

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2017

 

Místo konání:    Táborová základna Pírkův Mlýn (u Kaplice)

Termín:              od 2.7.2017 (neděle) do 14.7.2017 (pátek)

Cena pobytu:     3200,-Kč

 

V letošním roce  z časových a ekonomických důvodů zasíláme veškeré dokumenty týkající se tábora pouze elektronickou formou.

Do 30.4.2017 je nutné odevzdat závaznou přihlášku včetně posudku zdravotní způsobilosti potvrzeného od lékaře a uhradit účastnický poplatek ve výši 3.200,-Kč.

Závaznou přihlášku včetně zdravotního posudku je možné:

  • poslat OBYČEJNOU obálkou na adresu Spolek Koumák, 382 08 Chvalšiny 248, nebo
  • poslat naskenované na mailovou adresu spolku – koumak.os@seznam.cz

 

Upozornění: Počet účastníků tábora je 50 dětí. V případě více zájemců rozhoduje datum uhrazení účastnického poplatku.

Účastnický poplatek je možné uhradit:

1) přímo do pokladny spolku

2) převodem na účet číslo 2400457471/2010 Fio banka, a.s. – variabilní symbol datum narození dítěte

3) fakturou přes zaměstnavatele - na žádost bude vystavena faktura pro zaměstnavatele

O závazném přihlášení bude účastník informován na e-mailovou adresu.

 

Další pokyny k táboru a podrobnosti obdrží ke konci května přihlášení účastníci. Všechny informace včetně táborového řádu a denního režimu budou uveřejněny na internetových stránkách sdružení.

Na děti budou dohlížet kvalifikovaní vedoucí a zdravotník. Většina vedoucích absolvovala kurzy pro práci s dětmi akreditované Ministerstvem školství.

Storno poplatky se řídí vnitřní směrnicí sdružení.