Vyhledávání

Kontakt

Spolek Koumák
382 03 Holubov čp. 182

+ 420 607 578 781

koumak.os@seznam.cz

 

Spolek Koumák

přeje všem krásné prázdniny

Aktuality

  • dne 8.6.2017 byl poslední kroužek
 
  • další kroužek bude na konci září 2017

 

Plánujeme 

  • 2.7. - 14.7.2017 - Letní dětský tábor Pírkův Mlýn

 

 

Spolek KOUMÁK

je spolek nadšených lidí a jeho cílem je usilovat o smysluplné naplnění a využití volného času dětí, mládeže a dospělých nabídnutím programu volnočasových aktivit. 

Občanské sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 4.1.2013 pod čj: VS/1-1/91463/13-R. Od 1.1.2014 je spolek zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. L5984.

Dne 19.9.2013 začal fungovat dětský oddíl v obci Chvalšiny. 

Dne 18.2.2014 byl Spolek Koumák přijat do Radambuku - Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.

 

Pořádáme

  • pravidelnou týdenní činnost s dětmi v oddíle Chvalšiny
  • víkendové pobyty pro děti
  • čtrnáctidenní tábor v průběhu letních prázdnin
  • akce pro širokou veřejnost v obci Chvalšiny