Vyhledávání

Webnode

Kontakt

Spolek Koumák
382 03 Holubov čp. 182

+ 420 607 578 781

koumak.os@seznam.cz

Aktuality

  • Zveřejněn odkaz na fotoreportáž z letního tábora v sekci tábor.
  • Dne 2.6.2016 byl poslední kroužek ve školním roce 2015/2016. Začínáme opět v průběhu září 2016.

 

 

Plánujeme 

 

 

Spolek KOUMÁK

je spolek nadšených lidí a jeho cílem je usilovat o smysluplné naplnění a využití volného času dětí, mládeže a dospělých nabídnutím programu volnočasových aktivit. 

Občanské sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 4.1.2013 pod čj: VS/1-1/91463/13-R.

Dne 19.9.2013 začal fungovat dětský oddíl v obci Chvalšiny. 

Dne 18.2.2014 byl Spolek Koumák přijat do Radambuku - Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.

 

Pořádáme

  • pravidelnou týdenní činnost s dětmi v oddíle Chvalšiny
  • víkendové pobyty pro děti
  • čtrnáctidenní tábor v průběhu letních prázdnin
  • akce pro širokou veřejnost v obci Chvalšiny